Veelgestelde vragen

 • Ik heb mijn Audi als gebruikte auto gekocht. Kan ik toch claimen?
 • Ja, als u zelf te maken heeft met hoog olieverbruik of de reparatie voor uw rekening hebt moeten nemen, kunt u gewoon uw claim indienen.

 

 • Ik heb de reparatie al uitgevoerd. Kan ik alsnog claimen?
 • Ja u kunt uw claim gewoon indienen. Het enige dat u aannemelijk moet maken is dat u de reparatie voor uw kosten hebt genomen.

 

 • Waarom moet ik inschrijfgeld betalen?
 • De belangrijkste reden is dat we alleen oprechte claims willen registreren. Het is noodzakelijk om een kleine drempel in te stellen om een claim in te dienen. Zo houden we de groepsclaim zuiver. Daarnaast maakt de stichting hoge (juridische) kosten. Slechts een klein deel van de kosten wordt echter gedekt door het inschrijfgeld.

 

 • Krijg ik mijn inschrijfgeld terug?
 • Ja, dat is wel onze inzet. Alle kosten die u maakt als gevolg van het defect maken onderdeel van de claim. Het inschrijfgeld zullen we dus ook namens u claimen. Indien na afhandeling van de claim een batig saldo overblijft wordt dit naar rato over de inschrijvers verdeeld.

 

 • Mag ik mijn zaak direct afhandelen met de dealer?
 • Door ons reglement te accepteren geeft u ons het exclusieve recht om u in deze zaak te vertegenwoordigen. Het is onze ervaring dat de wederpartij zal proberen om de gedupeerden te verdelen door enkelen wel en anderen niet te compenseren. Dat willen we voorkomen. Dit is een collectieve actie, waarbij alleen solidariteit tussen de gedupeerden zal leiden tot resultaat voor iedereen. Indien de dealer u naar aanleiding van onze actie alsnog een aanbod doet, blijven uw verplichtingen jegens de stichting dan ook in stand. Met andere woorden, ook de succesfee blijft verschuldigd aan de stichting. Dat is de enige manier om te voorkomen dat wederpartij de groepsvordering kan ondermijnen.  

 

 • Voert de stichting een rechtszaak?
 • Ons doel is het bereiken van een eerlijke schadevergoeding voor iedereen die zijn schade via de stichting claimt. Dat kan bereikt worden door onderhandeling of door het voeren van een rechtszaak.

 

 • Wat zijn de kansen op succes?
 • Omdat Volkswagen in de Verenigde Staten deze zaak geschikt heeft na het voeren van een rechtszaak , (en gedupeerden een schadevergoeding, dan wel gratis reparatie aanbiedt) schatten wij dat de kans op succes positief in. Wij kunnen echter geen garanties geven op rechterlijke uitspraken.

 

 • Wat ontvangt Stichting AudiClaim als de claim succesvol is?
 • De stichting AudiClaim voert deze zaak hoofdzakelijk op basis van No-Cure No-Pay. Dat betekent dat indien de stichting niet succesvol is, u uitsluitend inschrijfgeld betaalt. Indien het de stichting lukt om een schadevergoeding te bewerkstelligen, ontvangt de stichting 20 % van het voor u behaalde voordeel.

 

 • Hoe is het gesteld met mijn Privacy?
 • Uw claim blijft anoniem. Uitsluitend indien de schadevergoeding wordt uitbetaald, kan het zijn dat we uw gegevens aan de wederpartij moeten overhandigen. Dit zullen we echter alleen doen nadat u daarvan op de hoogte bent gesteld en hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt.
  Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt en bewaard voor het doel waarvoor u ze hebt afgestaan.  U ontvangt geen aanbiedingen of berichten van derden.

 

 • Kan ik een claim indienen?
 • Door gebruik te maken van het online formulier kunt u uw auto selecteren. Indien uw auto niet voorkomt in deze selectie, heeft het geen zin om een claim in te dienen. Wel mag u ons een email sturen met de gegevens van uw voertuig en details van het defect. Indien er meer mensen zijn met vergelijkbare klachten kunnen we besluiten om deze klachten alsnog mee te nemen.

 

 • Wat is het verschil tussen AUDICLAIM en TDICLAIM?
 • Veel mensen hebben schade opgelopen doordat hun AUDI of VOLKSWAGEN TFSI (benzine) motor defect raakte. Stichting AUDICLAIM helpt deze mensen om hun schade te verhalen op de fabrikant of importeur van deze auto’s. Recent is echter ook bekend geworden dat VOLKSWAGEN fraude heeft gepleegd met de uitstoot van haar dieselmotoren (zogenaamde TDI motoren) Ook de eigenaren van deze auto’s zijn ernstig benadeeld. Middels TDICLAIM helpen we ook deze mensen om hun schade te verhalen op de fabrikant of importeur.