Stand van zaken

TFSI met olieverbruik?

CLAIM NU UW TFsI SCHADe, klik hier

U heeft recht op schadevergoeding

SLUIT U AAN BIJ DE GROEPSPROCEDURE TEGEN VOLKSWAGEN /AUDI

Seat • AUDI • Volkswagen • Skoda

claims

Voortgang van de Claim

Stichting Audiclaim heeft inmiddels een gerenommeerd advocatenkantoor ingeschakeld om voor haar belangen op te komen, te weten Fort Advocaten NV te Amsterdam. Met een goed gedocumenteerde brief zijn op 11 november 2015 de dealers in Nederland aansprakelijk gehouden, PON Nederland alsmede Audi - lees: Volkswagen AG te Duitsland – door Fort Advocaten NV. In deze brief wordt duidelijk gemaakt dat het advocatenkantoor optreedt voor een grote groep benadeelden - de aanmelders bij de stichting - en dat Audi wordt uitgenodigd om een “minnelijk overleg” aan te gaan. In de brief wordt uitvoerig uitgelegd dat er sprake is van een gebrek in de motor - ondeugdelijke schraapveer van de zuiger - en dat alle eigenaren van deze Audi’s ongeacht bouwjaar en verloop garantie volledig schadeloos moeten worden gesteld.

Volkswagen AG of PON heeft per 25 november 2015 nog niet inhoudelijk gereageerd op de brief van 11 november 2015. Onze advocaten zullen hen daarom nogmaals aanschrijven. Bij gebreke van een inhoudelijke reactie zullen de advocaten aan de slag gaan om een dagvaarding op te stellen om zodoende een rechtszaak op te starten. In deze dagvaarding zal onder andere een verklaring voor recht worden gevraagd aan de rechter. Deze verklaring zal inhouden dat Volkswagen AG alsmede de dealers en PON aansprakelijk is voor het gebrek aan de motor, en dat zij gehouden zijn de ontstane schade te vergoeden. Ten eerste zijn dit de kosten (100%) van reparatie van het gebrek, alsmede nader te bepalen kosten zoals een forfaitair bedrag in verband met het verhoogd olieverbruik, vervangend vervoer en andere kosten.

Wij verwachten dat de rechtszaak positief zal aflopen, maar garanderen kunnen wij dit helaas niet. De reden hiervoor is dat er vrij veel bewijs voorhanden is - deskundigen geven aan dat er sprake is van een gebrek -, en dat Volkswagen AG gewoon niet kan ontkennen dat er sprake is van een gebrek. Hoe lang de rechtszaak zal duren weten we niet. We hopen natuurlijk dat Audi met onze advocaten aan tafel gaat, om tot een snelle minnelijke oplossing te komen. Dit is voor alle partijen de beste oplossing. Wij zullen u via de website op de hoogte houden wanneer de procedure aanvangt.

 

Stand van zaken: wat gaan we doen?

 

Zoals in de Nieuwsbrief kenbaar gemaakt is er nog geen rechtszaak opgestart in Nederland. Hiervoor is een heldere reden: in heel Europa is er nog geen uitspraak van een rechter waarin een consument in het gelijk is gesteld tegen Audi. Omdat een Nederlandse rechter toch vaak terughoudend is, is het van belang het juiste timings-moment te vinden. Daarnaast is het een gegeven dat Audi zich juridisch sterk zal verzetten in een rechtszaak. Een goede voorbereiding kost nu eenmaal tijd.

Dit genoemde moment is nu (maart 2017) daar. De reden is namelijk dat eind 2016 in Zwitserland Audi - lees: de Audi-importeur - een collectieve regeling heeft getroffen voor bezitters van een Audi TFSI met olieverbruikproblemen. Met andere woorden: naast de regeling in Amerika is er nu ook in een Europees land met een collectieve regeling. Omdat een Nederlandse rechter geen rekening houdt met Amerikaanse uitspraken - het rechtssysteem is volstrekt anders - biedt de situatie in Zwitserland een opening. En: in een rechtszaak kan Audi niet het standpunt innemen dat zij in Europa “geen aansprakelijkheid heeft erkend”.

In de laatste Nieuwsbrief - zie hier - leggen wij uit dat wij een stappenplan hebben dat op korte termijn wordt uitgevoerd. Dit plan bestaat uit de volgende onderdelen: (1) u stuurt de modelbrief aan uw dealer/verkoper (2) alle dealers weten dan dat er maatregelen komen (3) wij starten een proefprocedure op in 3 gevallen (4) we menen als de zaak positief wordt afgerond, dat alle gevallen gelijk moeten worden behandeld.

Zoals eerder te kennen gegeven wordt er geen collectieve zaak opgestart. De reden hiervoor is duidelijk: in een collectieve zaak kan geen schade worden vastgesteld althans een concrete maatregel worden getroffen. Dat ziet u ook in de zaak in Groningen tegen de NAM: de NAM wordt door de rechter aansprakelijk gehouden voor de waardevermindering van de woningen, maar per woningbezitter moet er apart worden geprocedeerd voor vaststelling van de schade. Wij menen dat het opstarten van een proefproces de beste aanpak is.

Dus: houdt u de website bij voor nadere informatie. Wij zullen deze up-to-date houden en de vordering van de actie vermelden op de site.

De eis

In de Verenigde Staten heeft Volkswagen USA in een rechtszaak met alle gedupeerden geschikt waarbij de schade van de het olieverbruik en de defecten van de motor worden vergoed. Nu moet Volkswagen Group in de rest van de wereld over de brug komen. De kosten die Audi en Volkswagen-eigenaren noodgedwongen (hebben) moeten maken, zal moeten worden terugbetaald door Volkswagen Group AG en de fabrieksgarantie op deze motoren moet worden verlengd. AudiClaim.nl verzamelt klachten van consumenten en bedrijven om Volkswagen AG wereldwijd tot schadeloosstelling te bewegen.

REGISTeER nu uw CLAIM!

Over ons

Stichting AudiClaim.nl is een stichting naar Nederlands recht die alle relevante claims van consumenten en bedrijven wereldwijd bundelt. Door de claims samen te voegen ontstaat een ‘groepsvordering’. AudiClaim.nl zal hiermee maximale druk uitoefenen op Volkswagen Group AG om alle gedupeerden volledig schadeloos te stellen. De kosten van AudiClaim.nl worden voor een klein deel gedragen uit de inschrijfbijdrage van € 25,-(inclusief BTW) per deelnemer. AudiClaim.nl streeft schadeloosstelling na van de bij haar aangemelde dossiers. Indien het AudiClaim.nl lukt om een schadevergoeding voor u te bewerkstelligen ontvangt de stichting een succes fee van 20% van het schadebedrag ter dekking van de gemaakte kosten. 

 

Olieverbruik

Rechtszaak in de VS

Op 29 mei 2015 heeft de districtsrechtbank in Californië de schikking tussen Volkswagen in de VS en gedupeerde Audi-eigenaren goedgekeurd. Vanaf september 2015 zullen deze gedupeerden betalingen ontvangen ter dekking van de door hen geleden schade (de door hen gemaakte kosten voor modificatie). In grote lijnen houdt deze schikking in dat Audi de kosten vergoedt voor reeds uitgevoerde reparaties, dan wel reparaties kosteloos laat uitvoeren. Daarnaast verlengt Audi de fabrieksgarantie op de bedoelde motoren tot 8 jaar / maximaal 80.000 mijlen. Dit houdt in dat alle kosten die verband houden met het verhelpen van de olieconsumptie binnen deze termijn op kosten van Audi worden verholpen. Voor verdere gedetailleerde informatie over de getroffen schikking in de Verenigde Staten, verwijzen we naar de speciaal daarvoor onderhouden website: www.oilconsumptionsettlement.com 

 

 

OM WELKE MOTOREN GAAT HET?

Bent u eigenaar (of eigenaar geweest) van een auto met de volgende motor; 2.0 TFSI; 1.8 TFSI; 2.0 TDI 134 KW, 1.4 TFSI of 1.6 TFSI uit de bouwjaren 2009 t/m 2012, en heeft u op enig moment schade geleden door verhoogd olieverbruik, of verwacht u deze schade nog te leiden, dan kunt u deze schade nu claimen.

Uw schade kan bestaan uit o.a. de betaling van de reparatie, diagnose en olieweging, de kosten voor motorolie en/of waardevermindering van de auto. De motoren zijn gemonteerd in auto’s van het merk AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT en Škoda.